Jak przebiega zamykanie działalności gospodarczej?

Gdy otwieramy swój biznes zwykle zakładamy, że będzie on z powodzeniem działał przez długie lata. W tym momencie większość początkujących przedsiębiorców nie zaprząta sobie głowy tym, że kiedyś biznes trzeba będzie zamknąć. Sytuacja biznesowa jest jednak dynamiczna i często zdarza się, że z różnych powodów działalność trzeba zamknąć i może to być szybciej niż myślimy. Przy tej okazji konieczne będzie wypełnienie szeregu formalności, aby być w zgodzie z przepisami prawa. Przedsiębiorca zamykający działalność gospodarczą musi liczyć się także z tym, że w pewnych wypadkach poniesie przy tej okazji także koszty.

Wyrejestrowanie z CEIDG

Jedną z głównych formalności będzie wyrejestrowanie działalności z CEIDG. Można to zrobić osobiście w swoim urzędzie gminy albo przez Internet, w sytuacji gdy posiadamy profil zaufany. Na zamknięcie biznesu mamy 7 dni od momentu zaprzestania działalności. Formularz jaki wypełniamy przy tej okazji nie jest skomplikowany. Automatycznie zostaną wysłane powiadomienia o zaprzestaniu działalności do urzędu skarbowego, ZUS oraz GUS. Niestety nie oznacza to, że nie mamy żadnych obowiązków wobec tych instytucji.

ZUS

Jeśli chodzi o nasze zobowiązania wobec ZUS to powinniśmy pamiętać o uregulowaniu składek zarówno tych bieżących jak i zaległych. Poza tym konieczne będzie wyrejestrowanie z ubezpieczeń siebie i członków rodziny. Warto to zrobić osobiście i przy okazji sprawdzić czy nie mamy zaległości wobec zakładu ubezpieczeń społecznych.

Formalności w urzędzie skarbowym

Jeśli chodzi o urząd skarbowy to przedsiębiorca kończący działalność powinien odprowadzić wszelkie należne zaliczki podatkowe i po zakończeniu działalności rozliczyć się z podatku dochodowego. Jeśli dany przedsiębiorca korzystał w działalności z kasy fiskalnej to powinien na koniec wydrukować raport dobowy i miesięczny a następnie przejść przez procedurę wyrejestrowania kasy fiskalnej. W tym celu należy złożyć wniosek o wyrejestrowanie kasy do naczelnika urzędu skarbowego oraz oddać ją do punktu serwisowego, gdzie przeprowadzony zostanie odczyt. Usługa ta jest płatna a jej efektem jest specjalny protokół, który należy dostarczyć do urzędu skarbowego. Osoby, które korzystały z dotacji na zakup kasy i użytkowały ją krócej niż 3 lata będą musiały tę dotację zwrócić. Na koniec działalności należy sporządzić także spis z natury.

Formalności w banku

Zamknięcie działalności to także konieczność zlikwidowania rachunku firmowego. Na jego wypowiedzenie każdy bank ma przewidziany odrębny termin. Trzeba mieć jednak na uwadze, że w niektórych przypadkach rachunek będzie jeszcze potrzebny przez kilka tygodni po zamknięciu biznesu. Banki dopuszczają taką sytuację, jednak trzeba liczyć się z tym, że opłaty bieżące w tym czasie będą wyższe.

Inne formalności związane z zamykaniem działalności gospodarczej

Zakończenie działalności to także konieczność wypowiedzenia różnych umów. Chodzi tu o umowę najmu lokalu czy umowę o współpracy z biurem rachunkowym. Trzeba też pamiętać o zakończeniu abonamentów związanych z korzystaniem z portali sprzedażowych czy związanych ze współpracą z firmami hostingowymi. Dobrze jest też wystąpić o usunięcie wpisów firmowych na portalach z danymi teleadresowymi. Warto zlikwidować wszelkie ślady po firmie, które mogłyby wprowadzać w błąd sugerując, że działalność istnieje. Chodzi tu o szyldy czy nieaktualną stronę firmową albo wizytówkę w Google.

Aby bezproblemowo przejść przez proces zamykania działalności gospodarczej warto wcześniej się do tego przygotować i zdobyć wiedzę na temat poszczególnych etapów. Przedsiębiorcy, którzy współpracują z biurem rachunkowym mogą zlecić pracownikowi takiego biura dopełnienie części formalności. 

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *